Kontakt 

Nová menza

Vysokoškolákov 26

010 08 Žilina

Riaditeľka - Ing. Daniela Slováková

Beáta Rybáriková, pokladňa SZ ŽU 

+421 41 565 1462, 0905 476 582 daniela.slovakova@uniza.sk

tel. 421 41 513 1432, 0907 835 172, beata.rybarikova@uniza.sk

Janka Králiková 041/565 1461, 041/513 1802, 0907 876 142 janka.kralikova@uniza.sk
Prevádzka - Mária Janošíková, Janka Barčiaková, Šéfkuchárka - Martina Mešková +421 41 565 2438, 041/513 1801, 0917 230 031 prevadzkasz2@uniza.skJedálny lístok na dnes

sobota 25.11.2017

Na dnešný deň nie je uverejnený žiadny jedálny lístok.

Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline
Ul. Vysokoškolákov 26
01008 Žilina
telefón: 041/565 1462